HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

SỞ VHTT & DL TỈNH ĐẮK NÔNG


Loại CSDL: Sách tập
Thông tin xb: Hà Nội:Thống kê,2023
Phân loại tài liệu: 315.9767/N305G
Mô tả vật lý: 590 tr.:bảng,24 cm
Tài liệu chủ/Nguồn:
Tác giả bổ sung:
Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê các năm 2019-2022 và số liệu sơ bộ năm 2022 về đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu dân số và lao động, tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước và bảo hiểm, đầu tư và xây dựng, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp, thương mại và dịch vụ, chỉ số giá, vận tải, bưu chính và viễn thông... của tỉnh Đắk Nông