HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

SỞ VHTT & DL TỈNH ĐẮK NÔNG


Loại CSDL: Sách tập
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh:Trẻ,2014
Phân loại tài liệu: 895.9223/H100Đ
Mô tả vật lý: 157 tr.:hình vẽ,20 cm
Tài liệu chủ/Nguồn:
Tác giả bổ sung:
Tóm tắt: