HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

SỞ VHTT & DL TỈNH ĐẮK NÔNG


Loại CSDL: Sách tập
Thông tin xb: Hà Nội :Dân trí,2022
Phân loại tài liệu: 335.4346/CH500
Mô tả vật lý: 199 tr.:ảnh,19 cm
Tài liệu chủ/Nguồn:
Tác giả bổ sung: Đông Phương
Tóm tắt: Những câu chuyện về tư tưởng gần dân, trọng dân, sâu sát và gắn bó với nhân dân qua những chuyến đi gặp gỡ "người thực, việc thực" của Bác