HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

SỞ VHTT & DL TỈNH ĐẮK NÔNG


Loại CSDL: Sách tập
Thông tin xb: Hà Nội:Văn học,2023
Phân loại tài liệu: 895.92234/B431M
Mô tả vật lý: 198 tr.:hình vẽ,21 cm
Tài liệu chủ/Nguồn:
Tác giả bổ sung: Minh Anh
Tóm tắt: Tuyển chọn một số tác phẩm đặc sắc của nhà văn Nguyên Trung Thành viết trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, thể hiện tình thần yêu nước, ý chí chiến đấu của toàn dân tộc chống lại ngoại sâm