HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

SỞ VHTT & DL TỈNH ĐẮK NÔNG

single
Đắk Nông: Rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đoàn viên
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và triển khai các phong trào thi đua được Đoàn khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông đẩy mạnh, góp phần tạo môi trường rèn luyện cho đoàn viên.

Nhân lên điển hình tiên tiến

Mới đây, anh Vũ Quốc Toàn, Bí thư Chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông đã vinh dự là 1 trong số 35 gương điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp khu vực năm 2023 tại Liên hoan Thanh niên tiên tiến Đoàn Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Với vai trò là một chuyên viên văn phòng, Bí thư Chi đoàn, anh Toàn đã tích cực trong công tác chuyên môn, các hoạt động phong trào của cơ quan, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

img2341(1).jpg

Anh Vũ Quốc Toàn được tuyên dương gương thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2023

Anh Toàn đã tìm tòi, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp hay, hữu ích góp phần thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính trong thực hiện công việc được giao. Trong đó, anh Toàn đã tham mưu rút ngắn các quy trình, thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử tạo thuận lợi cho người dân, đơn vị trong việc giao dịch, thực hiện các thủ tục tại đơn vị.

Cũng như anh Toàn, nhiều đoàn viên, thanh niên trong Đoàn khối đã tích cực thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tích cực học tập nâng cao năng lực, rèn luyện đạo đức lối sống, đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đoàn Khối đã tăng cường giáo dục bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư T.Ư Đảng "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”…

Đoàn Khối, các tổ chức đoàn trực thuộc đã kịp thời định hướng, ngăn chặn thông tin, tư tưởng xấu, độc trên không gian mạng, trang bị cho đoàn viên, thanh niên chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đoàn Khối thành lập trang facebook “Đoàn Khối Đắk Nông”, thường xuyên đăng tải tin bài qua chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, chuyên mục “Thanh niên với Đảng”.

img_1390(1).jpg

Đoàn Khối tăng cường tổ chức các chương trình, hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đoàn viên.

Các thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đoàn khối, Tổ 35 cơ sở tích cực tham gia viết bài, bóc, gỡ trang, bài xấu độc và lan tỏa chia sẻ các tin tốt, các câu chuyện đẹp trên mạng xã hội facebook.

Chị Lê Thị Viên, Bí thư Đoàn khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông cho biết: “Thời gian tới, Ban Thường vụ Đoàn Khối sẽ tập trung đổi mới phương pháp, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho tuổi trẻ sát với tình hình thực tế đơn vị. Đoàn khối đẩy mạnh các phong trào đoàn, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, niềm tin cho tuổi trẻ. Bên cạnh đó, Đoàn khối kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, biểu dương gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả tạo sự lan tỏa trong và ngoài Đoàn khối”.