HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

SỞ VHTT & DL TỈNH ĐẮK NÔNG

TÌM KIẾM

30/04/2023 - 02/05/2023

Lịch nghỉ 30/04 và 01/05/2023

Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 là hai ngày lễ lớn, mang nhiều ý nghĩa lịch sử. 30/4 là ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (ngày 30/4/1975). 1/5 là ngày quốc tế lao động (ngày 1/5 hàng năm). Đây là 2 ngày nghỉ lễ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật lao động Việt Nam hiện hành.

01/09/2023 - 04/09/2023

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2023

Thư viện ngừng hoạt động từ ngày 01/09/2023 đến hết ngày 04/09/2023