Về chúng tôi

  1. Trang chủ
  2. Nội quy chung của thư viện

Nội quyNội quy của thư viện

NỘI QUY THƯ VIỆN

 Tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đến đọc sách, nghiên cứu, học tập tại thư  viện phải tuân thủ nội quy nhà trường và lưu ý một số những quy định sau đây:

          Điều 1. Giữ trật tự, an toàn và vệ sinh chung phòng đọc.

          Điều 2. Sách báo, tài liệu tham khảo đọc xong phải để đúng nơi quy định, không tự ý mang ra khỏi phòng đọc.

          Điều 3. Khi mượn sách phải tra tên sách ở hệ thống tủ mục lục hoặc danh mục sách sau đó viết vào phiếu yêu cầu lấy sách.

          Điều 4. Thư viện không hạn chế số lượng sách báo, tài liệu tham khảo nếu đọc tại chỗ. Nếu mượn về nhà đối với sách, tài liệu tham khảo không quá 03 cuốn/lần;  sách giáo khoa và sách nghiệp vụ giáo viên có thể mượn cả bộ theo yêu cầu học tập và giảng dạy.

          Điều 5. Thời hạn mượn sách, tài liệu tham khảo đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tối đa là 02 tuần.  Thời hạn mượn sách giáo khoa và sách nghiệp vụ giáo viên tối đa là 01 năm học. Chỉ  được mượn sách tiếp sau khi trả hết sách đã đến hạn trả.

          Điều6. Nếu làm hư hại sách, để  mất sách phải bồi thường bản sách cùng tên hoặc đền tiền từ 02 đến 05 lần giá bìa tùy theo giá trị sách.

          Điều 7. Trước khi mượn sách phải kiểm tra cẩnthận. Nếu phát hiện sách có biểu hiện bất thường (bị rách, thiếu trang, tẩyxóa…) phải báo  ngay cho cán bộ thư viện, nếu không sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Khi trả sách cho thư viện sách phảiđúng tên, kí hiệu và tình trạng sách như trong sổ mượn.

          Điều 8. Khi sao chép,nhân bản sách, tài liệu  phải đượcsự  đồng ý của Ban Giám hiệu.

Điều 9. Nhà trường sẽ động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có tinh thần tích cực trong việc góp phần vào sự phát triển của thư viện. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nếu vi phạm quy định trên sẽ có hình thức xử lý thích hợp theo nội quy nhà trường.