Về chúng tôi

  1. Trang chủ
  2. Nội quy chung của thư viện

Thời gian làm việc

Giờ làm việc tại thư viện Đắk Nông:

Thư viện mở cửa phục vụ các ngày từ Thứ hai đến Thứ bảy

-    Sáng từ 8h00 đến 12h00

-    Chiều từ 13h30 đến 17h30