HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

SỞ VHTT & DL TỈNH ĐẮK NÔNG

THÔNG TIN CHI TIẾT

Giờ làm việc tại thư viện Đắk Nông:

Thư viện mở cửa phục vụ các ngày từ Thứ hai đến Thứ bảy

-    Sáng từ 8h00 đến 12h00

-    Chiều từ 13h30 đến 17h30