HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

SỞ VHTT & DL TỈNH ĐẮK NÔNG

Quy trình tổng quan

Bạn đọc có thể tham khảo nội dung quy trình cấp phát thẻ bạn đọc của chúng tôi tại đây. Mọi thắc mắc về quá trình cấp thẻ xin liên hệ tại trụ sở thư viện.

1. Thủ tục làm Thẻ Thư viện gồm có:

* Đối với cá nhân:

+ Người đến làm Thẻ Thư viện phải có một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Sổ hộ khẩu, Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc một số giấy tờ khác.

+ 2 ảnh cỡ 3 x 4 cm;

+ Phí làm Thẻ Thư viện; mức phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

- Phí Thẻ mượn sách: 20.000 đ/1 thẻ/năm.

- Phí Thẻ đọc sách; báo, tạp chí; thiếu nhi (mượn và đọc): 15.000 đ/1 thẻ/năm.

- Tiền cược cho một Thẻ mượn thấp nhất là 50.000 đ và tuỳ theo giá trị cuốn sách. Khi nào bạn đọc không còn nhu cầu mượn sách trả lại thẻ, Thư viện có trách nhiệm hoàn trả tiền cược.

* Đối với tập thể:

- Phải có Giấy giới thiệu hoặc Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị cần mượn sách.

- Đăng ký tên thủ thư hoặc cán bộ được giao phụ trách công việc thư viện của cơ quan, đơn vị đến mượn.

- Làm 02 cuốn sổ (có giá trị như nhau) có ký xác nhận của cơ quan, đơn vị đến mượn, có cam kết thực hiện nghiêm các qui định của Thư viện.

- Phí Thẻ tập thể: 200.000 đ/1 đơn vị/1 năm. Nếu đơn vị đó có dưới 10 người thì có thể giảm phí 30% khi được sự đồng ý của Giám đốc Thư viện.

2. Thời hạn cấp thẻ:

Chậm nhất 7 ngày, kể từ khi bạn đọc đến đăng ký làm thẻ, Thư viện phải có trách nhiệm cấp thẻ cho người đã đăng ký.

3. Sử dụng Thẻ Thư viện:

- Thẻ Thư viện có giá trị sử dụng trong một năm (kể từ ngày cấp thẻ); sau một năm, bạn đọc làm thủ tục đổi thẻ;

- Không được sử dụng Thẻ Thư viện của người khác; không được cho người khác mượn thẻ của mình. Khi mất thẻ, bạn đọc phải báo ngay cho Thư viện biết và làm thủ tục cấp lại. Thủ tục cấp lại Thẻ Thư viện được tiến hành như cấp thẻ mới.

Cấp thẻ online

Dưới đây là sơ đồ quy trình tổng quan về quá trình cấp phát thẻ bạn đọc. Người dùng truy cập trang web có thể tham khảo thêm thông tin trước khi thực hiện đăng ký thẻ bạn đọc trực tiếp tại thư viện.

1
Cung cấp thông tin

Cung cấp thông tin

Người dùng có nhu cầu sử dụng các tiện ích trên cổng thông tin điện thử như mượn, đọc tài liệu online cần gửi thông tin cá nhân bao gồm ngày sinh, họ tên tới trụ sở văn phòng của thư viện.

2
đăng ký thẻ bạn đọc

Đăng ký thẻ bạn đọc

Khi người dùng cung cấp thông tin, cán bộ thư viên sẽ thực hiện đăng ký tài khoản cho bạn đọc và trả về thông tin Tài khoảnmật khẩu

3
đăng nhập

Đăng nhập cổng thông tin

Bạn đọc sử dụng tài khoản và mật khẩu được cấp trước đó để đăng nhập vào cổng thông tin của thư viện. Sau đó tìm kiếm ấn phẩm muốn mượn đọc để đăng ký

4
Mượn đọc online

Mượn, đọc tài liệu online

Nếu là ấn phẩm online và được cài đặt là công khai, bạn đọc có thể thực hiện đọc trực tiếp trên trình duyệt. Ngược lại đối với những ẩn phẩm offlin, người dùng thực hiện đăng ký mượn

5
Phê duyệt yêu cầu mượn

Phê duyệt yêu cầu mượn

Cán bộ thư viện tiếp nhận yêu cầu mượn, đọc tài liệu của bản đọc, sau đó thực hiện xử lý duyệt và trả thông tin về phí mượn đọc (nếu có) cho người đăng ký mượn

6
đọc tài liệu

Đọc tài liệu

Phiếu yêu cầu sau khi được phê duyệt, người dùng đăng nhập lại vào cổng thông tin thư viện để thưc hiện sử dụng tài liệu