Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Nhiệt liệt Chào mừng 128 năm Ngày sinh Chỉ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2018)!
Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018)

Chi tiết bài trích

Hình bìa
Hủy kết quả trúng tuyển của hai công chức
Tác giả : T.B.Dũng
Số trang: 2
Ngôn ngữ: VIE
Tên tài liệu chủ: Tuổi Trẻ
Số của tài liệu : 227._11/10/2016
Từ khóa : Công chức
Nội dung
Chủ tịch UBND Tỉnh Đă k Nông vừa ký quyết định hủy kết quả trúng tuyển công chức đối với hai trường hợp vừa trúng tuyển trong kỳ thi công chức Đắ k Nông 2015 do bằng cấp sử dụng để thi tuyển không hợp pháp.
Tập tin đính kèm
Tên file Dung lượng Xem trực tuyến
CV suu tam BX.doc 46,00 Kb Xem
scan0011.pdf 451,73 Kb Xem
DM YEU CAU.docx 23,86 Kb Xem
scan0010.pdf 162,69 Kb Xem
DM YEU CAU.docx 23,86 Kb Xem
scan0011.pdf 451,73 Kb Xem
scan0016.pdf 540,54 Kb Xem