Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Nhiệt liệt Chào mừng 128 năm Ngày sinh Chỉ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2018)!
Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018)

Chi tiết bài trích

Hình bìa
Hủy kết quả trúng tuyển của hai công chức
Tác giả : T.B.Dũng
Số trang: 2
Ngôn ngữ: VIE
Tên tài liệu chủ: Tuổi Trẻ
Số của tài liệu : 227._11/10/2016
Từ khóa : Công chức
Nội dung
Chủ tịch UBND Tỉnh Đă k Nông vừa ký quyết định hủy kết quả trúng tuyển công chức đối với hai trường hợp vừa trúng tuyển trong kỳ thi công chức Đắ k Nông 2015 do bằng cấp sử dụng để thi tuyển không hợp pháp.
Tập tin đính kèm