Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8 (19/8/1945–19/8/2018) VÀ QUỐC KHÁNH 2/9(2/9/1945–2/9/2018)

Chi tiết bài trích

Hình bìa
Hủy kết quả trúng tuyển của hai công chức
Tác giả : T.B.Dũng
Số trang: 2
Ngôn ngữ: VIE
Tên tài liệu chủ: Tuổi Trẻ
Số của tài liệu : 227._11/10/2016
Từ khóa : Công chức
Nội dung
Chủ tịch UBND Tỉnh Đă k Nông vừa ký quyết định hủy kết quả trúng tuyển công chức đối với hai trường hợp vừa trúng tuyển trong kỳ thi công chức Đắ k Nông 2015 do bằng cấp sử dụng để thi tuyển không hợp pháp.
Tập tin đính kèm